Algemeen

Beschrijving van het Bronhouderportaal in hoofdlijnen

Leeswijzer
Hoe deze online handleiding te gebruiken.

Beschrijving
Het Bronhouderportaal is een webapplicatie voor de aanlevering van ondergrondgegevens aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Nut en noodzaak
Het Bronhouderportaal helpt om de kwaliteit en authenticiteit van de ondergrondgegevens in de BRO op een uniforme wijze te borgen.

Aanleverproces
De afhandeling van een aanlevering gebeurt in vijf vaste stappen die per stap flexibel zijn in te richten.

Taakverdeling
De taakverdeling in de aanlevering kan worden ingericht zoals met betrokken partijen is afgesproken.

Spelregels
Het Bronhouderportaal kent een paar regels en beperkingen die nodig zijn om de integriteit van het aanleverproces te waarborgen.