Aanleverproces

De afhandeling van een aanlevering gebeurt in vijf vaste stappen die per stap flexibel zijn in te richten.

Vijf stappen

Elke aanlevering kent de volgende vaste stappen:

Het aanleverproces

  1. Aanleveren: Bestanden inladen
  2. Valideren: Technische controle uitvoeren
  3. Controleren: Kwaliteitscontrole uitvoeren
  4. Vaststellen: Aanlevering accorderen
  5. Doorleveren: Registreren in de BRO.

Deze volgorde ligt vast. Een stap kan niet overgeslagen worden. Als een stap niet succesvol is dan volgt er een foutmelding. De aanlevering is dan mislukt. Gebreken in de aangeleverde bestanden dienen dan eerst te worden verholpen, voor zover dat mogelijk is. De bestanden zijn daarna in een nieuwe levering opnieuw aan te leveren.

Een aanleverproces doorlopen kan in 3 seconden

Met vijf opeenvolgende stappen kan het proces de nodige tijd vergen, vooral als er verschillende organisaties bij betrokken zijn. Maar met een goede afstemming kan het heel snel: Het record staat momenteel op 3,0 seconden voor de hele afwikkeling.

Stap voor stap

Stap 1: Aanleveren

Een nieuwe aanlevering begint met het inladen van één of meer XML-bestanden in het Bronhouderportaal.

De leverancier kan hiervoor op de computer meerdere XML-bestanden1 selecteren.

Ook is het mogelijk om zipbestanden2 te kiezen met daarin meerdere XML-bestanden. Het Bronhouderportaal pakt deze bestanden na ontvangst dan eerst uit.

Uiteindelijk worden alleen bestanden in XML-formaat toegelaten. Bestanden in Word- of PDF-formaat kunnen bijvoorbeeld niet worden verwerkt.

Het Bronhouderportaal ondersteunt ook de mogelijkheid om XML-bestanden vanuit het eigen systeem geautomatiseerd aan te leveren.

Stap 2: Valideren

De BRO gebruikt een validatieservice om te controleren of de aangeleverde XML-bestanden voldoen aan de minimumvereisten van de BRO. Ze dienen minimaal van IMBRO-kwaliteit3 te zijn.

Deze controle is een automatisch proces dat per bestand een fractie van een seconde in beslag neemt.

Als één bestand in de aanlevering niet valide is wordt de hele levering automatisch afgewezen en wordt het aanleverproces afgebroken.

Het is niet mogelijk om een niet-valide bestand in het Bronhouderportaal nog te repareren.

De leverancier dient het bestand op eigen gelegenheid te herstellen of uit de aanlevering te verwijderen. Daarna kan de leverancier de aanlevering opnieuw doen.

Stap 3: Controleren

Als de levering valide is kan een kwaliteitscontroleur de gegevens inhoudelijk gaan controleren.

Als de gegevens in orde zijn keurt de controleur ze goed.

Als een bestand in de levering inhoudelijk niet op orde bevonden is dan keurt de controleur de levering af. Daarmee wordt het aanleverproces afgebroken.

Het is niet mogelijk om kwaliteitsproblemen in een bestand in het Bronhouderportaal nog te repareren.

De leverancier dient het bestand op eigen gelegenheid alsnog kwalitatief in orde te maken, of uit de aanlevering te verwijderen. Daarna kan de leverancier de aanlevering opnieuw doen.

Stap 4: Vaststellen

Als de kwaliteitseisencontroleur de levering heeft goedgekeurd kan de bronhouder de gegevens gaan vaststellen door ze te accorderen.

De bronhouder kán eventueel besluiten om gegevens alsnog af te wijzen. Dat is dan niet om inhoudelijke redenen, maar bijvoorbeeld omdat de levering niet voldoet aan contractuele bepalingen. Als dat gebeurt wordt het aanleverproces alsnog afgebroken.

De leverancier dient dan met de opdrachtgever overeen te komen wat er aan de aanlevering nog aangepast dient te worden. Na deze aanpassing kan de leverancier de aanlevering opnieuw doen. In bepaalde omstandigheden kan de conclusie zijn dat de levering komt te vervallen.

Stap 5: Doorleveren

Als de bronhouder akkoord heeft gegeven voor de levering worden de gegevens doorgeleverd aan de BRO.

Dit is een automatisch proces dat per doorgeleverd bestand binnen één of meer seconden wordt uitgevoerd.

Nadat de bestanden in de BRO zijn verwerkt duurt het een dag tot een week voordat ze via geoviewers die zijn aangesloten op de BRO weer beschikbaar komen om in te kijken.


  1. XML (bestandstype) ↩︎

  2. ZIP (bestandstype) ↩︎

  3. IMBRO (kwaliteitsklasse) ↩︎dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding