Voor Bronhouders

Instructies voor als u bij een bronhouderorganisatie werkt

Vooraf
Als uw nieuw bent bij de BRO dient u eerst een paar zaken te regelen om het Bronhouderportaal te kunnen gaan gebruiken.

Inloggen
Voor medewerkers van een bronhouderorganisatie zijn er twee verschillende inlogmethoden beschikbaar

Even oefenen
Als nieuwe gebruiker kunt u het Bronhouderportaal in de Demo-omgeving uitproberen om snel wegwijs te worden.

Gebruikersprofiel beheren
Als gebruiker kunt uw persoonlijke voorkeursinstellingen beheren in uw gebruikersprofiel.

Organisatie beheren
Als Beheerder kunt u algemene voorkeursinstellingen voor de bronhouderorganisatie beheren.

Gebruikersaccounts beheren
Als Beheerder kunt u lokale gebruikersaccounts aanmaken en beheren.

Autorisaties beheren
Als Beheerder kunt u algemene gebruikersautorisaties aanmaken en beheren.

Projecten beheren
Als Bronhouder kunt u projecten aanmaken en beheren om uw aanleveringen te organiseren.

Projectautorisaties beheren
Als Bronhouder kunt u binnen een project collega's autoriseren voor hun taak.

Projectmachtigingen beheren
Als Bronhouder kunt u voor een project machtigingen uitgeven aan leveranciers en deze machtigingen beheren.

Aanlevertokens beheren
Als Bronhouder kunt u voor een project tokens uitgeven aan interne leveranciers voor geautomatiseerd aanleveren en deze tokens beheren.

Bestanden aanleveren
Als Interne Leverancier kunt u voor een project bestanden aanleveren.

Leveringen bekijken
Als gebruiker in een project kunt u aangeleverde bestanden terugzien op de landkaart en inhoudelijke details inzien.

Leveringen controleren
Als Interne Controleur kunt u bestanden die voor een project zijn aangeleverd inhoudelijk controleren.

Leveringen vaststellen
Als Bronhouder kunt u formeel akkoord geven voor aanleveringen in een project als die inhoudelijk zijn goedgekeurd.

Archief bekijken
Als gebruiker kunt u de procesverslagen inzien van succesvol verwerkte brondocumenten.