Bestanden aanleveren

Als Interne Leverancier kunt u voor een project bestanden aanleveren.

Voor de Interne Leverancier

Deze pagina is voor gebruikers met de rol van Interne Leverancier.

Wat kunt u doen?

Als Interne Leverancier kunt u bestanden aanleveren voor een project.

U kunt de volgende acties uitvoeren:

  • Bestanden aanleveren
  • Een levering opzoeken
  • Een aanlevering bekijken

De maximale grootte van een levering is 20 MB.

Als een levering bestaat uit één bestand kan dit bestand maximaal 20 MB groot zijn. Leveringen van groter dan 20 MB kunnen bij aanlevering in het Bronhouderporaal worden opgesplitst in meerdere deelleveringen van elk minder dan 20 MB.

Bestanden aanleveren

Ga naar Home.

Zoek het Projectmenu voor het project waarvoor u wilt aanleveren, bijvoorbeeld:

Hoofdmenu en projectmenu

Kies de menu-optie: Voeg een nieuwe levering toe.

Het Uploadscherm wordt geopend:

Hoofdmenu en projectmenu

Vul een toelichting in als u dat wenst.

Vul een label in als u dat wenst.

Kies Selecteer bestanden of sleep bestanden in het daarvoor bedoelde venster.

De bestanden staan nu klaar om te worden aangeleverd:

Hoofdmenu en projectmenu

Kies de menu-optie: Maak nieuwe levering aan.

Controleer of u in het volgende scherm dit paneel ziet met Leveringsdetails zoals dit voorbeeld:

Leveringsoverzicht

Een levering bekijken

Voor de beschikbare mogelijkheden zie: Levering bekijken .dinsdag 24 november 2020 | Maximaal toegestane leveringsgrootte vermeld