Archief bekijken

Als gebruiker kunt u de procesverslagen inzien van succesvol verwerkte brondocumenten.

Voor alle gebruikers

Deze pagina is voor alle gebruikersrollen. Te weten:

 • Beheerder
 • Co√∂rdinator
 • Bronhouder
 • Interne Leverancier
 • Interne Controleur

Wat kunt u doen?

Na registratie van brondocumenten in de BRO worden ze uit het Bronhouderportaal verwijderd. In het archief kunt u dan nog de details rondom de aanlevering terugzien. Dit is het zogeheten Procesverslag. Dat kan wenselijk zijn bijvoorbeeld naar aanleiding van een terugmelding of een vraag van een leverancier.

Het Procesverslag bevat informatie over het leveringsproces en algemene gegevens over het brondocument. Meer inhoudelijke gegevens zoals meetgegevens zijn terug te vinden in de BRO, ook als de daar geregistreerde ondergrondgegevens later weer uit registratie zijn genomen.

U kunt de volgende acties uitvoeren:

 • Het archief openen
 • Een verwerkt brondocument opzoeken
 • Het procesverslag bekijken
 • Het procesverslag downloaden

Het archief openen

Ga naar Home.

Zoek in het Hoofdmenu de menu-optie Archief.

Hoofdmenu Bronhouder

In dit voorbeeld is de gebruiker ingelogd als Bronhouder. Maar in elke rol is deze menu-optie beschikbaar.

Kies hier de menu-optie Archief.

Een verwerkt brondocument opzoeken

Nu opent een zoekvenster:

Archiefmenu

Zoek een brondocument door een kenmerk op te geven. U heeft de keuze uit vier mogelijkheden:

 • BRO-ID
 • Levering-ID
 • Referentie van de leverancier
 • Objectidentificatie van de bronhouder

Als de referentie in het archief teruggevonden wordt krijgt u een overzicht van het document of de documenten met dit kenmerk.

Het procesverslag bekijken

Kies de levering die u wil bekijken in het Leveringsoverzicht.

Nu worden de Leveringsdetails getoond, bijvoorbeeld:

Gearchiveerde Brondocumentgegevens

Het procesverslag downloaden

Kies de download-knop om het op dat moment getoonde Procesverslag te downloaden.

In afwachting van besluitvorming over het gewenste bestandsformaat is het bestand nog in een ‘ruw’ XML-formaat.

Goed om te weten

In leveringsoverzichten staat links van een levering een archiefsymbool als deze gearchiveerd is. De gebruiker met de rol van Bronhouder kan deze levering uit het project verwijderen. Maar het Procesverslag blijft ook dan in het archief. Het is niet meer te verwijderen.
Brondocumenten uit leveringen die niet succesvol waren worden niet gearchiveerd. Als deze worden verwijderd is er geen informatie meer over terug te vinden.
U heeft alleen inzage in brondocumenten die door uw eigen organisatie zijn vastgesteld. Om inzage te krijgen in procesverslagen voor gegevens in de BRO waarvan u het bronhouderschap heeft overgenomen van een andere bronhouder dienen de desbetreffende archieven eerst te worden overgezet op naam van uw organisatie. U kunt daartoe een verzoek indienen bij de BRO Servicedesk.


dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding