Leveringen controleren

Als Interne Controleur kunt u bestanden die voor een project zijn aangeleverd inhoudelijk controleren.

Voor de Interne Controleur

Deze pagina is voor gebruikers met de rol van Interne Controleur.

Wat kunt u doen?

Als Interne Controleur kunt u een levering beoordelen en op basis van uw oordeel goed- of afkeuren.

U kunt de volgende acties uitvoeren:

  • Een levering opzoeken
  • Een levering bekijken
  • Een levering goedkeuren
  • Een levering afkeuren

Een levering opzoeken

Ga naar Home.

Zoek het Projectmenu voor het project waarvan u een levering wilt inzien, bijvoorbeeld:

Hoofdmenu en projectmenu

Open het project door op de naam te klikken.

U ziet het Leveringsoverzicht met daarin de leveringen in het project, voor zover aanwezig.

Een levering bekijken

Voor alle beschikbare mogelijkheden zie: Levering bekijken .

Een levering goedkeuren

Kies de levering die u wilt goedkeuren door er in het Leveringsoverzicht op te klikken.

Kijk in de Leveringsdetails naar volgende paneel:

Controlescherm

Kies hier voor Goedkeuren om de levering inhoudelijk goed te keuren.

Controleer in de Leveringsdetails of de Status van de levering nu Gecontroleerd is en alle brondocumenten in de levering de status: Goedgekeurd hebben.

Een levering afkeuren

Kijk in de Leveringsdetails naar volgende paneel:

Controlescherm

Kies voor Afkeuren om de levering inhoudelijk af te keuren.

Controleer in de Leveringsdetails of de Status van de levering nu Gecontroleerd is en alle brondocumenten in de levering de status: Afgekeurd hebben.dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding