Projectmachtigingen beheren

Als Bronhouder kunt u voor een project machtigingen uitgeven aan leveranciers en deze machtigingen beheren.

Voor de Bronhouder

Deze pagina is voor gebruikers met de rol van Bronhouder.

Wat zijn Machtigingen?

Een Machtiging maakt het mogelijk een externe leverancier voor een project te laten aanleveren of om aanlevering in het project door een externe leverancier te laten controleren.

Als u een leverancier een controlemachtiging geeft dan geeft u de leverancier toegang tot alle leveringen in het project. Wilt u dat inperken, maak dan een apart project aan waarin alleen de leveringen binnenkomen die u door die leverancier wilt laten controleren.

Een machtiging om aan te leveren of te controleren verschilt van een autorisatie voor hetzelfde doel. Autorisaties zijn alleen voor interne collega’s en zijn bovendien persoonsgebonden. Machtigingen zijn voor externe organisaties en niet persoonsgebonden.

Een leverancier krijgt de omschrijving van de ontvangen machtiging te zien en de naam van de organisatie die de machtiging heeft uitgegeven.

Let op

De leverancier ziet niet de naam van het project waarbinnen u de machtiging heeft aangemaakt en kent die projectnaam dus niet.

Alleen uw collega’s in uw organisatie zien de projectnaam en dan alleen als ze geautoriseerd zijn voor het project.

Wat kunt u doen?

Als Bronhouder kunt u de volgende zaken regelen:

  • Een nieuwe machtiging aanmaken:
    • Aanlevermachtiging
    • Controlemachtiging
  • Een machtiging wijzigen
  • Een machtiging verwijderen

Een nieuwe machtiging aanmaken

Open het Bronhouderportaal en ga naar het Projectmenu voor het project waarvoor u een machtiging wilt aanmaken:

Hoofdmenu en Projectmenu

Kies in het Projectmenu voor de menu-optie: Machtiging aanmaken.

Het Projectmenu wordt nu opgengeklapt:

Machtiging aanmaken

Selecteer de organisatie die u wilt machtigen.

Als u de organisatie niet kunt vinden dan heeft die zich misschien nog niet aangemeld bij de BRO. Of de organisatienaam is anders omschreven dan u verwacht.

Selecteer welk type machtiging u wilt aanmaken.

U heeft de keuze uit Aanleveren en Controleren.

Vul een omschrijving voor de machtiging in.

Vul hier een duidelijke en betekenisvolle omschrijving in waarin u verwijst naar bijvoorbeeld de locatie en de aard van het werk.

Vul een referentie in die verwijst naar de opdracht.

Gebruik hier bijvoorbeeld uw eigen verplichting- of contractnummer. Zet daarachter het offerte- of referentienummer dat uw leverancier gebruikt voor deze opdracht. Dan is de kans op misverstanden het kleinst.

Kies Opslaan om te bevestigen.

Controleer of er onder het Projectmenu een nieuwe Machtigingmenu is bijgekomen, zoals dit voorbeeld:

Machtigingmenu

Machtiginggegevens wijzigen

Ga naar het Machtigingmenu.

Kies voor de menu optie Aanpassen.

Pas gegevens die u wilt aanpassen aan.

Kies Opslaan om te bevestigen.

Machtiging verwijderen

Ga naar het Machtigingmenu.

Kies voor de menu-optie Aanpassen.

Machtiging wijzigen

Kies voor: Verwijderen.

Let op

U kunt een Aanlevermachtiging alleen verwijderen als alle leveringen die op basis van die machtiging zijn aangeleverd zijn verwijderd of gearchiveerd.maandag 28 september 2020 | Initiƫle opzete.