Organisatie beheren

Als Beheerder kunt u algemene voorkeursinstellingen voor de bronhouderorganisatie beheren.

Voor Beheerders

Deze pagina is voor gebruikers met de rol van Beheerder.

Aanpassingen in de voorkeuren kunnen bij andere gebruikers tot verwarring leiden. Informeer daarom uw collega’s als u ze aanpast. Vraag hen om eventuele contacten bij leveranciers ook te informeren over de aanpassing.

Wat kunt u doen?

  • Organisatievoorkeuren bekijken
  • De organisatienaam aanpassen
  • Automatisch goedkeuren toestaan
  • Automatisch accorderen toestaan

Organisatievoorkeuren bekijken

Open het Bronhouderportaal en ga naar het Hoofdmenu:

Hoofdmenu

Kies hier voor menu-optie: Aanpassen.

De organisatiegegevens worden getoond. Bijvoorbeeld:

Beheerdermenu

De organisatienaam aanpassen

Pas de naam van uw organisatie aan zoals u dat wenst.

Kies voor Opslaan om de wijzing te bevestigen.

Met deze aanpassing past u de weergave van de naam in het Bronhouderportaal aan.

Uzelf, uw collega’s en uw externe leveranciers zien dan de aangepaste organisatienaam weergegeven in menubalken en keuzemenu’s in het Bronhouderportaal.

Dit kan wenselijk zijn als u niet tevreden bent met de voor u gekozen weergave.

Want bij aanmelding bij de BRO is de naam van uw organisatie overgenomen zoals die bekend is in het Handelsregister.

Het komt voor dat deze naamgeving is verouderd of te lang of te onpraktisch om in keuzemenu’s makkelijk terug te vinden.

Voor de werking van het Bronhouderportaal maakt niet uit hoe u uw organisatie noemt. Het KvK-nummer bepalend.

Automatisch goedkeuren toestaan

Kies of u Automatisch goedkeuren in uw organisatie wel of niet wilt toestaan.

Kies voor Opslaan om de wijzing te bevestigen.

Als u dit toestaat dan heeft een Bronhouder in een Project de vrijheid om ervoor te kiezen dat de goedkeuring van aangeleverde gegevens automatisch gebeurt. In feite wordt deze stap dan overgeslagen. Bestanden worden na aanlevering direct klaargezet voor Vaststelling door de Bronhouder.

Automatisch accorderen toestaan

Kies of u Automatisch accorderen in uw organisatie wel of niet wilt toestaan.

Kies voor Opslaan om de wijzing te bevestigen.

Als u dit toestaat dan heeft een Bronhouder in een Project de vrijheid om ervoor te kiezen dat de vaststelling van goedgekeurde gegevens automatisch gebeurt. In feite wordt deze stap dan overgeslagen. Bestanden gaan na goedkeuring van de levering direct door naar de BRO.

Waarom automatische stappen toestaan?

Deze opties staan standaard aan in het Bronhouderportaal.

Bronhouders kunnen in hun projecten zelf bepalen of goedkeuren en/of accorderen van aanleveringen automatisch gebeurt.

Een reden om dit toe te staan is dat er situaties zijn waarin de kwaliteit van ondergrondgegevens al afdoende inhoudelijk is beoordeeld voordat de bestanden werden aangeleverd bij het Bronhouderportaal.

Het heeft dan geen toegevoegde waarde om dat in het Bronhouderportaal nog eens te doen. Ook het accorderen kan om die reden een formaliteit zijn.

Uw organisatie blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de kwaliteit.

Als uw organisatie het onwenselijk vindt om automatisch goedkeuren of automatisch accorderen toe te staan dan zet u de opties uit. Dat is een beleidskeuze.

Wat als u uw voorkeuren wijzigt?

Het kan zijn dat u Automatisch goedkeuren en Automatisch accorderen na verloop van tijd uitzet en wellicht daarna weer aan. Dat kan tot de volgende situaties leiden:

  • Als de u een optie uitzet terwijl projecten er al gebruik van maakten dan wordt die optie daar waar die actief was automatisch uitgezet voor toekomstige leveringen.

  • Als u de optie vervolgens weer aanzet dan zijn ook de eerdere instellingen in de projecten weer actief.

Reeds uitgevoerde automatische goedkeuringen en accorderingen kunnen niet met terugwerkende kracht ongedaan worden gemaakt.

Na een naamswijziging vindt u later mogelijk de oude organisatienaam nog terug in het Archief. Want eenmaal gearchiveerde gegevens worden nadien niet meer gewijzigd.


dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding