Aanlevertokens beheren

Als Bronhouder kunt u voor een project tokens uitgeven aan interne leveranciers voor geautomatiseerd aanleveren en deze tokens beheren.

Voor de Bronhouder

Deze pagina is voor gebruikers met de rol van Bronhouder.

Wat zijn Aanlevertokens?

Een token is een unieke code. U laat het Bronhouderportaal zo’n token voor uw project aanmaken en geeft deze uit aan een collega die Interne of Externe Leverancier is voor dat project.

Een Aanlevertoken stelt een leverancier in staat om via een geautomatiseerd proces (API) aan te leveren in plaats van via handmatige uploads.

Nadat de leverancier de token heeft ontvangen kan deze opgenomen worden in de eigen aanleversoftware. Deze software legt via de Aanlever-API contact met het Bronhouderportaal om automatisch aan te leveren. De leverancier kan de API-documentatie raadplegen om te bekijken hoe dat werkt.

De leverancier kan geautomatiseerd blijven aanleveren totdat u de token weer verwijdert of het project sluit.

Elk token is uniek en alleen te gebruiken voor uw organisatie en dan alleen in het project waar het voor is uitgegeven.

Behandel de token vertrouwelijk. Deel de token alleen met de persoon die bij uw project gaat aanleveren. Geef elk van uw leveranciers die automatisch aanleveren hun eigen token.

Wat kunt u doen?

Als Bronhouder kunt u de volgende zaken regelen:

  • Een nieuwe Aanlevertoken aanmaken
  • De tokengegevens kopiëren
  • De lijst met actieve tokens bekijken
  • Een actief token verwijderen

Een nieuwe Aanlevertoken aanmaken om te kopiëren

Open het Bronhouderportaal en ga naar het Projectmenu voor het project waarvoor u het token wilt aanmaken:

Hoofdmenu en Projectmenu

Kies de juiste menu-optie: In het Hoofmenu ziet u namelijk nog andere soorten tokens. Maar die hebben een andere functie. Bij aanlevering gaat het om Aanlevertokens die te vinden zijn in de Projectmenu’s zoals Mijn Project in het voorbeeld hierboven.

Kies in het Projectmenu voor de menu-optie: Aanlevertokens.

Het Tokenmenu wordt getoond:

Token aanmaken

In dit voorbeeld zijn er nog geen Aanlevertokens actief.

Selecteer de menu-optie: Nieuw token aanmaken.

De nieuwe token wordt gegenereerd en het resultaat wordt getoond:

Nieuw token

Sluit dit menu niet. Kopieer bij de volgende stap eerst het token.

De tokengegevens kopiëren

Kopieer de token met de menu-optie: Kopieer token.

Open een tekstverwerker om de token met Plakken tijdelijk op te slaan. Gebruik bijvoorbeeld de toetscombinatie Control-V of de rechtermuisknop-optie: Plakken om dit te doen.

Kopieer ook bijbehorende token username en sla ook deze op.

Lever beide gegevens af bij uw leverancier. Verstuur de token en de username bij voorkeur via twee aparte berichten. Stuur twee aparte mailberichten uit of stuur een mailbericht en een sms- of chatbericht. Dat is veiliger.

Benadruk expliciet bij de ontvanger dat die de ontvangen gegevens verder op vertrouwelijke wijze behandelt.

De lijst met actieve tokens bekijken

Kies menu-optie: Terug naar overzicht als u net een token hebt aangemaakt.

Of:

Kies in het Projectmenu voor de menu-optie: Aanlevertokens.

U ziet nu een overzicht met actieve tokens:

Overzicht actieve tokens

In dit voorbeeld ziet u dat één token actief is. U ziet alleen Token username. De token zelf is niet meer te achterhalen. Als u de token kwijt bent kunt u het beste een nieuwe aanmaken.

Als u uw leverancier een nieuwe token geeft hoort daar ook een nieuwe Token username bij.

Een token verwijderen

Kies in het Projectmenu voor de menu-optie: Aanlevertokens.

Kies voor: Verwijder.

De token bestaat nu niet meer. Leveringen op basis van dit token zijn niet meer mogelijk.

Als uw leverancier voor het eerst aan de slag gaat met deze mogelijkheid is het aan te bevelen om het proces eerst te oefenen en de aanleveringen uit te testen in de ook daarvoor bedoelde Demo-omgeving.


dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding