Leveringen vaststellen

Als Bronhouder kunt u formeel akkoord geven voor aanleveringen in een project als die inhoudelijk zijn goedgekeurd.

Voor de Bronhouder

Deze pagina is voor gebruikers met de rol van Bronhouder.

Wat kunt u doen?

Als Bronhouder kunt u een levering inhoudelijk bekijken en deze levering dan vaststellen of afwijzen.

U kunt de volgende acties uitvoeren:

  • Een levering opzoeken
  • Een levering bekijken
  • Een levering vaststellen
  • Een levering afkeuren

Een levering opzoeken

Ga naar Home.

Zoek het Projectmenu voor het project waarvan u een levering wilt inzien, bijvoorbeeld:

Hoofdmenu en projectmenu

Open het project door op de naam te klikken.

U ziet het Leveringsoverzicht met daarin de leveringen in het project, voor zover aanwezig.

Een levering bekijken

Voor alle beschikbare mogelijkheden zie: Levering bekijken .

Een levering accorderen

Kies de levering die u wilt goedkeuren door er in het Leveringsoverzicht op te klikken.

Kijk in de Leveringsdetails naar volgende paneel:

Vastellingsscherm

Kies hier voor Accorderen om de levering inhoudelijk goed te keuren.

<uitzoeken! Controleer in de Leveringsdetails of de Status van de levering nu Vastgesteld is en alle brondocumenten in de levering de status: Geaccordeerd hebben.>

Een levering afkeuren

Kijk in de Leveringsdetails naar volgende paneel:

Vastellingsscherm

Kies voor Afkeuren om de levering inhoudelijk af te keuren.

<uitzoeken! Controleer in de Leveringsdetails of de Status van de levering nu Gecontroleerd is en alle brondocumenten in de levering de status: Afgekeurd hebben.>dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding