Vooraf

Als uw nieuw bent bij de BRO dient u eerst een paar zaken te regelen om het Bronhouderportaal te kunnen gaan gebruiken.

Voor nieuwe organisaties

Deze pagina is voor organisaties die nog niet zijn aangesloten bij de BRO.

Bent u écht de eerste gebruiker?

De kans is groot dat in uw bronhouderorganisatie al iemand gebruiker is van het Bronhouderportaal. Vooral in grotere organisaties weten collega’s dat niet altijd van elkaar.

Als u hierover twijfelt neem dan contact op met de BRO Servicedesk. Zij kunnen dit voor u achterhalen.

Als u een collega hebt die het Bronhouderportaal al gebruikt, vraag die collega dan om u verder te helpen. Dat scheelt uitzoekwerk.

Als u zeker bent dat u van uw organisatie de eerste bent, lees dan de instructie op deze pagina door.

Kies wie de Beheerder wordt

In uw organisatie dient er minimaal één collega te worden benoemd die in het Bronhouderportaal accounts en autorisaties kan aanmaken voor andere collega’s.

Deze collega krijgt in het Bronhouderportaal de rol van Beheerder.

Bepaal om te beginnen wie deze rol krijgt.

De volgende stappen zijn uit te voeren door deze Beheerder.

Meld u aan de BRO

Uw organisatie dient als bronhouderorganisatie bij de BRO te zijn aangemeld.

Als u niet weet of dat zo is kunt u dat achterhalen in de openbare lijst met aanmeldingen bij de BRO1.

Als u uw organisatie in deze lijst aantreft controleer dan of uw organisatie daar ook de bronhouderstatus heeft. Dat is herkenbaar aan het achtervoegsel: (B) achter de naam van uw organisatie.

Bij dit overzicht staat ook wat u moet doen als uw organisatie nog niet is aangemeld. Ook als u alleen de bronhouderstatus wilt aanpassen kunt u deze instructies volgen en uw organisatie dus opnieuw aanmelden.

Bij het aanmelden geeft u de contactgegevens door van de persoon die het eerste aanspreekpunt is voor de BRO Servicedesk. Dat eerste aanspreekpunt is normaalgesproken ook weer de Beheerder.

Alle contacten tussen uw organisatie en de BRO Servicedesk lopen bij voorkeur via de Beheerder. Want dat voorkomt ruis.

Benoem een tweede beheerder

Als het enigszins mogelijk is, kies er dan voor om nu ook een tweede beheerder te benoemen zodat u elkaar bij afwezigheid kunt vervangen.

Dit kunt u niet doorgeven via het aanmeldformulier.

Neem daarom contact op met de BRO Servicedesk om de contactgegevens van de tweede Beheerder via deze weg door te geven.

En geef aan dat deze persoon ook gelijk Beheerder-rechten gaat krijgen in het Bronhouderportaal. Dat kan alleen de BRO Servicedesk voor u instellen.

Vraag eHerkenning 2+ aan

Om met de rechten van Beheerder te kunnen inloggen in het Bronhouderportaal dient u te beschikken over een werkend inlogaccount dat gebruik maakt van eHerkenning 2+.

Dit account moet bovendien expliciet gemachtigd zijn om mee in het Bronhouderportaal te mogen inloggen.

Hoe u dit kunt regelen leest u terug op de pagina over Inloggen in deze handleiding.

Als in uw geval twee Beheerders zijn benoemd dan dient u ook twee eHerkenningsaccounts te regelen. Want eHerkenningsaccounts zijn persoonsgebonden.

Als u beschikt over een eHerkenning 2+-account mét expliciete machtiging voor het Bronhouderportaal kunt u verder met de volgende stap.

Een eerste keer inloggen als Beheerder

Ga naar de startpagina van het Bronhouderportaal: www.bronhouderportaal-bro.nl .

Kies hier voor: Inloggen met eHerkenning.

Volg de instructies.

U doorloopt nu een paar stappen om uw initiële aanmelding bij achtereenvolgens de eHerkenningsmakelaar en het Bronhouderportaal te verwerken.

Als iets u nog niet duidelijk is en u wilt dat eerst uitzoeken dan kunt u de procedure desgewenst afbreken en het later opnieuw proberen.

Maak uw account in het Bronhouderportaal actief door in de laatste stap akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Als het inloggen is gelukt ziet u een  lichtgele balk . Bijvoorbeeld:

Hoofdmenu

Dit is uw Hoofdmenu, herkenbaar aan de naam van uw organisatie in het gele vlak.

Controleer of u naast de naam van uw organisatie dezelfde menuopties terugziet als hierboven weergegeven.

De lay-out van de menu-opties kan bij u anders zijn. En mogelijk ziet u meer opties. Dat maakt niet uit.

Maar als u de menubalk niet ziet, of u ziet wél de menubalk, maar niet de hierboven weergegeven menu-opties, dan heeft u nog geen Beheerder-rechten.

Neem dan contact op met de BRO Servicedesk om dat alsnog in orde te maken.

Vervolgstappen

Als het gelukt is om succesvol als Beheerder in te loggen heeft u het Bronhouderportaal in gebruik genomen. U kunt nu beginnen met de verdere inrichting en de eerste leveringen.

De andere pagina’s in deze handleiding helpen u daarbij. Klik op de linker menu-optie: Voor Bronhouders voor een overzicht van de beschikbare onderwerpen.

Tip

U krijgt waarschijnlijk het snelst door hoe alles werkt als u eerst even oefent in de Demo-omgeving van het Bronhouderportaal.


  1. Lijst van bij de BRO aangemelde organisaties ↩︎dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding