Bestanden aanleveren

Op basis van een Aanlevermachtiging bestanden aanleveren aan het Bronhouderportaal

Aanleveren in het Bronhouderportaal

Om bestanden aan te kunnen leveren heeft u in het Bronhouderportaal een Aanlevermachtiging nodig van uw opdrachtgever.

Deze machtiging hoort bij een opdracht die heeft afgesloten met de opdrachtgever. De machtiging in het Bronhouderportaal verwijst naar die opdracht.

Als u de opdracht heeft gedelegeerd naar een onderaannemer dan kunt u in het Bronhouderportaal ook de machtiging delegeren .

Wat kunt u doen?

Als u zelf de bestanden gaat aanleveren kunt u in het Bronhouderportaal de volgende acties uitvoeren:

  • Bestanden aanleveren
  • De aanlevering bekijken

De maximale grootte van een levering is 20 MB.

Als een levering bestaat uit één bestand kan dit bestand maximaal 20 MB groot zijn. Leveringen van groter dan 20 MB kunnen bij aanlevering in het Bronhouderporaal worden opgesplitst in meerdere deelleveringen van elk minder dan 20 MB.

Bestanden aanleveren

Ga naar Home.

Zoek het Machtigingmenu voor de machtiging waarvoor u wilt aanleveren, bijvoorbeeld:

Hoofdmenu en Machtiging

Kies de menu-optie: Voeg een nieuwe levering toe.

Het Uploadscherm wordt geopend:

Hoofdmenu en Machtigingmenu

Vul een toelichting in als u dat wenst.

Vul een label in als u dat wenst.

Kies Selecteer bestanden of sleep bestanden in het daarvoor bedoelde venster.

De bestanden staan nu klaar om te worden aangeleverd. Bijvoorbeeld:

Hoofdmenu en Machtigingmenu

Kies de menu-optie: Maak nieuwe levering aan.

Controleer of u in het volgende scherm dit paneel ziet met Leveringsdetails zoals dit voorbeeld:

Leveringsoverzicht

Een levering bekijken

Voor de beschikbare mogelijkheden zie: Levering bekijken .dinsdag 24 november 2020 | Maximaal toegestane leveringsgrootte vermeld