Leveringen bekijken

Als gebruiker kunt u bestanden in het Bronhouderportaal zelf bekijken

Wat kunt u doen?

U kunt de volgende acties uitvoeren:

  • Een levering in een machtiging opzoeken
  • De leveringsdetails van de levering bekijken
  • De leveringshistorie bekijken
  • De levering op de landkaart bekijken
  • Details bekijken van brondocumenten in de levering
  • Grafieken van brondocumentgegevens bekijken

Een levering in een machtiging opzoeken

Ga naar Home.

Zoek het Machtigingmenu voor de machtiging waarvan u een levering wilt inzien, bijvoorbeeld:

Hoofdmenu en Machtigingmenu

Open de machtiging door op de naam te klikken.

U ziet het Leveringsoverzicht met daarin de leveringen in de machtiging, voor zover aanwezig.

Leveringsoverzicht

Leveringsdetails bekijken

Open de levering die u wil bekijken in het Leveringsoverzicht.

Nu worden de Leveringsdetails getoond, bijvoorbeeld:

Leveringsoverzicht

Kies desgewenst het potloodsymbool om een extra label toe te voegen.

Kies desgewenst voor Download zip om bestanden in een zipbestand op te halen.

Leveringshistorie bekijken

Scroll in de Leveringsdetails naar beneden om de Leveringshistorie te bekijken:

Leveringshistorie

Levering op de landkaart bekijken

Scroll in de Leveringsdetails verder naar beneden om de aangeleverde bestanden op de landkaart te bekijken.

Op de kaart

In dit voorbeeld is er één brondocument te zien, te herkennen aan het groene symbool. De grijze symbolen vertegenwoordigen ondergrondgegevens die al eerder aan de BRO zijn aangeleverd.

Brondocument bekijken

Klik op een symbool op de kaart om details in te zien van één van de brondocumenten in de levering:

Op de kaart

Grafiek van brondocumentgegevens bekijken

Klik op de tab Grafiek om grafische weergave van gegevens in het brondocument in te zien.

Dit kan bijvoorbeeld een grafiek zijn van een meting of een technisch schema van een constructie of een wijziging op een constructie.

Grafieken en schema’s zijn niet altijd beschikbaar. Alleen als ze beschikbaar zijn wordt het tabje Grafiek getoond.

Op de kaart

Bij Grafiektype kunt u andere grafieken kiezen als die beschikbaar zijn.dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding