Leveringen controleren

Bestanden aanleveren

Controleren in het Bronhouderportaal

Het Bronhouderportaal biedt de mogelijkheid om de bestanden die een andere partij heeft aangeleverd in het Bronhouderportaal inhoudelijk te controleren en de levering vervolgens goed- of af te keuren.

Om dat te kunnen doen heeft u in het Bronhouderportaal een controlemachtiging nodig. Deze machtiging kan uw opdrachtgever voor u aanmaken.

De machtiging in het Bronhouderportaal hoort bij een opdracht die u heeft afgesloten met de opdrachtgever. De machtiging verwijst naar die opdracht.

Als u de opdracht heeft gedelegeerd naar een onderaannemer dan kunt u in het Bronhouderportaal ook de machtiging delegeren .

Wat kunt u doen?

U kunt de volgende acties uitvoeren:

  • Een levering opzoeken
  • Een levering bekijken
  • Een levering goedkeuren
  • Een levering afkeuren

Een levering opzoeken

Ga naar Home.

Zoek het Machtigingmenu voor de machtiging waarvan u een levering wilt inzien. Bijvoorbeeld:

Hoofdmenu en Machtigingmenu

Open de machtiging door op de naam te klikken.

U ziet het Leveringsoverzicht met daarin de leveringen in het machtiging, voor zover aanwezig.

Een levering bekijken

Voor alle beschikbare mogelijkheden zie: Levering bekijken .

Een levering goedkeuren

Kies de levering die u wilt goedkeuren door er in het Leveringsoverzicht op te klikken.

Kijk in de Leveringsdetails naar volgende paneel:

Controlescherm

Kies hier voor Goedkeuren om de levering inhoudelijk goed te keuren.

Controleer in de Leveringsdetails of de Status van de levering nu Gecontroleerd is en alle brondocumenten in de levering de status: Goedgekeurd hebben.

Een levering afkeuren

Kijk in de Leveringsdetails naar volgende paneel:

Controlescherm

Kies voor Afkeuren om de levering inhoudelijk af te keuren.

Controleer in de Leveringsdetails of de Status van de levering nu Gecontroleerd is en alle brondocumenten in de levering de status: Afgekeurd hebben.dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding