Machtigingen delegeren

Ontvangen machtigingen delegeren en beheren

Machtigingen in het Bronhouderportaal

In het Bronhouderportaal kan de een organisatie een andere organisatie machtigen om een actie uit te voeren.

Het Bronhouderportaal kent twee soorten machtigingen:

  • Aanlevermachtigingen
  • Controlemachtigingen

Een organisatie die een Aanlevermachtiging ontvangt krijgt daarmee de mogelijkheid om bestanden aan te leveren in het Bronhouderportaal.

Een organisatie die een Controlemachtiging ontvangt krijgt daarmee de mogelijkheid om bestanden die door anderen zijn aangeleverd inhoudelijk te controleren.

Maar in plaats van zelf de actie uit te voeren kan de ontvangende organisatie besluiten om de machtiging delegeren naar een onderaannemer.

Een machtiging kan onbeperkt steeds verder worden gedelegeerd naar onder-onderaanemmers etcetera. Naar uw opdrachtgever toe blijft u wel eindverantwoordelijk.
U kunt niet de aard van de machtiging wijzigen als u de machtiging delegeert.

Wat kunt u doen?

U kunt de volgende zaken regelen:

  • Een machtiging delegeren
  • Een gedelegeerde machtiging wijzigen
  • Een gedelegeerde machtiging verwijderen

Een machtiging delegeren

Open het Bronhouderportaal en ga naar het Machtigingmenu voor de machtiging die u wilt delegeren:

Hoofdmenu en Machtiging

Kies in het Machtigingmenu voor de menu-optie: Machtiging delegeren.

Het Machtigingmenu wordt nu opgengeklapt:

Machtiging aanmaken

Selecteer de organisatie die u wilt machtigen.

Als u de organisatie niet kunt vinden dan heeft die zich misschien nog niet aangemeld bij de BRO. Of de organisatienaam is anders omschreven dan u verwacht.

Selecteer welk type machtiging u wilt aanmaken.

U heeft de keuze uit Aanleveren en Controleren.

Vul een omschrijving voor de machtiging in.

Vul hier een duidelijke en betekenisvolle omschrijving in waarin u verwijst naar bijvoorbeeld de locatie en de aard van het werk.

Vul een referentie in die verwijst naar de opdracht.

Gebruik hier bijvoorbeeld uw eigen verplichting- of contractnummer. Zet daarachter het offerte- of referentienummer dat uw leverancier gebruikt voor deze opdracht. Dan is de kans op misverstanden het kleinst.

Kies Opslaan om te bevestigen.

Controleer of er onder het Machtigingmenu een nieuwe Machtigingmenu voor de gedelegeerde machtiging is bijgekomen, zoals dit voorbeeld:

Machtigingmenu en Gedelegeerde Machtigingmenu

Als u een machtiging heeft gedelegeerd kunt u nog steeds de acties waarvoor u de machtiging ontving ook zélf blijven uitvoeren.
U kunt uw machtiging naar meerdere onderaannemers tegelijk delegeren als u dat wenst.

Machtiginggegevens wijzigen

Ga naar het Machtigingmenu.

Kies voor de menu optie Aanpassen.

Machtiging wijzigen

Pas gegevens die u wilt aanpassen aan.

Kies Opslaan om te bevestigen.

Machtiging verwijderen

Ga naar het Machtigingmenu.

Kies voor de menu-optie Aanpassen.

Machtiging wijzigen

Kies voor: Verwijderen.

Let op

U kunt een Aanlevermachtiging alleen verwijderen als alle leveringen die op basis van die machtiging zijn aangeleverd zijn verwijderd of gearchiveerd.

Let op

U kunt een Aanlevermachtiging of een Controlemachtiging alleen verwijderen als uw leverancier die niet verder meer heeft gedelegeerd.dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding