Aanlevertokens beheren

Als leverancier kunt u tokens aanmaken en beheren om geautomatiseerd aan te leveren.

Wat zijn Aanlevertokens?

Een token is een unieke code. U kunt zo’n token binnen uw machtiging aanmaken en deze gebruiken om zelf of via een collega geautomatiseerd aan te leveren via een API in plaats van via handmatige uploads.

Na aanmaak kan de token worden opgenomen in uw aanleversoftware. Deze software legt via API contact met het Bronhouderportaal om automatisch aan te leveren. Via de API-documentatie kunt u bekijken hoe dat werkt.

Geautomatiseerde aanlevering blijft mogelijk totdat u de token verwijderd of de opdrachtgever de machtiging sluit.

Elk token is uniek en alleen te gebruiken voor uw organisatie, voor de machtiging waar u het voor heeft aangemaakt.

Behandel de token vertrouwelijk. Deel de token alleen met de persoon die de automatische aanlevering gaat inrichten. Geef elk van uw collega’s die dat gaan doen hun eigen token.

Wat kunt u doen?

Als Leverancier kunt u de volgende zaken regelen:

  • Een nieuwe Aanlevertoken aanmaken
  • De tokengegevens kopiëren
  • De lijst met actieve tokens bekijken
  • Een actief token verwijderen

Een nieuwe Aanlevertoken aanmaken

Open het Bronhouderportaal en ga naar het Machtigingmenu voor de machtiging waarvoor u het token wilt aanmaken:

Hoofdmenu en Machtigingmenu

In het Hoofmenu ziet u nog de menu-optie voor een ander soort token. Maar die heeft een andere functie. Bij aanlevering gaat het om Aanlevertokens die te vinden zijn in de Machtigingmenu’s.

Kies in het Machtigingmenu voor de menu-optie: Aanlevertokens.

Het Tokenmenu wordt getoond:

Token aanmaken

In dit voorbeeld zijn er nog geen Aanlevertokens actief.

Selecteer de menu-optie: Nieuw token aanmaken.

Een token wordt gegenereerd en het resultaat wordt getoond:

Nieuw token

Kopieer bij de volgende stap eerst het token voordat u dit menu sluit.

Tokengegevens kopiëren

Kopieer de token met de menu-optie Kopieer token.

Open een tekstverwerker om de token met Plakken tijdelijk op te slaan. Gebruik bijvoorbeeld de toetscombinatie Control-V of de rechtermuisknop-optie: Plakken.

Kopieer ook bijbehorende token username en sla deze ook op.

Lever beide gegevens af bij de persoon die ze gaat verwerken. Gebruik voor de token en de username bij voorkeur twee aparte berichten zoals twee aparte mailberichten of een mailbericht en een sms- of chatbericht om dit veilig te doen.

Benadruk expliciet bij de ontvanger dat die de ontvangen gegevens op vertrouwelijke wijze behandelt.

De lijst met actieve tokens bekijken

Kies Terug naar overzicht als u net een token hebt aangemaakt.

Kies anders in het Machtiging voor de menu-optie: Aanlevertokens.

U ziet nu een overzicht met actieve tokens:

Nieuw token

In dit voorbeeld ziet u dat één token actief is. U ziet alleen Token username. De token zelf is niet meer te achterhalen. Als u het kwijt bent kunt u het beste een nieuw token aanmaken.

Als u een nieuwe token uitgeeft hoort daar ook een nieuwe Token username bij.

Een token verwijderen

Kies in het Machtigingmenu voor de menu-optie: Aanlevertokens.

Kies voor: Verwijder.

Het token bestaat niet meer. Leveringen op basis van dit token zijn niet meer mogelijk.

Als u voor het eerst gaat werken met deze mogelijkheid is het aan te bevelen om het proces eerst te oefenen en te testen in de daarvoor bedoelde Demo-omgeving.


dinsdag 29 september 2020 | Verbetering van tekst en afbeeldingen