Vooraf

Als uw nieuw bent bij de BRO dient u eerst een paar zaken te regelen om het Bronhouderportaal te kunnen gaan gebruiken.

Toegang in drie stappen

  • Meld uw organisatie aan bij de BRO.
  • Vraag een eHerkenning 2+-inlogaccount aan.
  • Laat uw account machtigen voor gebruik voor de BRO.

Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.

Meld uw organisatie aan bij de BRO

Het kan zijn dat uw organisatie al is aangemeld bij de BRO.

Als u niet weet of dat zo is kunt u dat achterhalen in de openbare lijst met aanmeldingen bij de BRO1.

In dit overzicht vindt u ook de instructies om uw organisatie bij de BRO aan te melden.

Bij het aanmelden wordt u gevraagd de contactgegevens door te geven van de BRO-coördinator van uw organisatie.

Vraag eHerkenning 2+ aan

Om in te loggen in het Bronhouderportaal heeft u een inlogaccount nodig dat is gebaseerd op eHerkenning 2+.

eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan bedoeld voor zakelijke toepassingen.

Dit inlogaccount is persoonsgebonden. Dus als meerdere collega’s gaan inloggen hebben zij elk hun eigen account nodig.

eHerkenningsaccounts zijn generiek inzetbaar. Dat betekent dat u uw account kunt ‘hergebruiken’ voor verschillende overheidsdiensten. Dus mogelijk heeft u al zo’n account. Ga dan naar de volgende stap.

Zo niet, dan kunt u kunt eHerkenning aanvragen bij de eHerkenningsbeheerder in uw organisatie. Dit is de collega die gaat over de uitgifte en het beheer van eHerkenningsaccounts binnen uw organisatie. Dat kan iemand zijn van de staf of bedrijfsvoering of bijvoorbeeld een inkoopmanager of -medewerker.

Wellicht is er in uw organisatie nog geen eHerkenningsbeheerder benoemd. Stem dan af met uw directie hoe u eHerkenning kunt krijgen.

Mogelijk moet de eHerkenningsbeheerder nog een inkoopcontract afsluiten met een zogeheten eHerkenningsmakelaar. Deze makelaar levert de eHerkenning-inlogaccounts.

Er is een speciale website voor eHerkenning2 waar u terechtkunt voor informatie. Of zoek op internet naar: ‘eherkenningsmakelaar’.

Een eHerkenningsmakelaar is geen onderdeel van de BRO-dienstverlening. Het is een zelfstandige dienstverlener die een overeenkomst aangaat met uw organisatie.

Regel een machtiging voor de BRO

Als u een eHerkenning-inlogaccount heeft dan heeft u voor dit account een expliciete machtiging nodig van uw eigen organisatie om ermee te mogen inloggen in het Bronhouderportaal.

Uw eHerkenningsbeheerder kan de benodigde machtiging zelf invoeren in het beheerdashboard voor eHerkenning.

U kunt de eHerkenningsbeheerder hierbij helpen door de benodigde informatie aan te reiken. Die wordt getoond als u op de inlogpagina kiest voor: Inloggen met eHerkenning.

Of zie dit schermvoorbeeld: eHerkenning-inlogscherm .

Betrouwbaarheidsniveau: 2+

Voor het Bronhouderportaal heeft u eHerkenning 2+ nodig. Alleen een wachtwoord invoeren is dan niet voldoende. Bij elke inlog ontvangt u via sms of via een speciale codegenerator een code om in te voeren. De code kunt u één keer gebruiken. De volgende keer krijgt u weer een nieuwe code.

Vervolg

Als u deze stappen heeft uitgevoerd kunt u gaan inloggen en het Bronhouderportaal in gebruik gaan nemen.

Wat als ….

Als de eerste keer inloggen steeds niet lukt

Dan komt dit meestal doordat de expliciete machtiging voor uw account nog niet is ingesteld. Soms komt het doordat het betrouwbaarheidsniveau niet goed staat ingesteld. Neem contact op met uw eHerkenningsbeheerder.

Als uw organisatie niet bekend is

Als het inloggen lukt, maar u krijgt deze melding:

Organisatie niet bekend

Dan is uw organisatie niet of niet goed aangemeld bij de BRO. Of uw aanmelding is niet goed verwerkt. Neem contact op met de BRO Servicedesk.


  1. Lijst van bij de BRO aangemelde organisaties ↩︎

  2. Alles over eHerkenning ↩︎dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding