Overzichten

Praktische lijsten en schema's voor naslagdoeleinden.

Releasenotes
Chronologisch overzicht van uitbreidingen en verbeteringen in het Bronhouderportaal.

Systeemvereisten
Overzicht van voorwaarden waaraan computers moeten voldoen om het Bronhouderportaal te kunnen gebruiken.

Probleemoplossing
Overzicht van de meest voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Rollen en rechten
Overzicht van verschillende gebruikersrollen en hun rechten.

Notificaties
Overzicht van de meest voorkomende e-mailnotificaties van het Bronhouderportaal en wat ze voor u betekenen.

Rapporten
Beschikbare overzichtslijsten voor bronhouders en leveranciers.

Ontwerpschema
Samenhang in de BRO-Keten

Gegevensmodel
Opbouw van de gegevensstructuur in het Bronhouderportaal.