Inhoudsopgave

Alle pagina's in deze handleiding met vermelding van de laatste wijzigingen


1. Algemeen

1.1 Leeswijzer
Hoe deze online handleiding te gebruiken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

1.2 Beschrijving
Het Bronhouderportaal is een webapplicatie voor de aanlevering van ondergrondgegevens aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

1.3 Nut en noodzaak
Het Bronhouderportaal helpt om de kwaliteit en authenticiteit van de ondergrondgegevens in de BRO op een uniforme wijze te borgen.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

1.4 Aanleverproces
De afhandeling van een aanlevering gebeurt in vijf vaste stappen die per stap flexibel zijn in te richten.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

1.5 Taakverdeling
De taakverdeling in de aanlevering kan worden ingericht zoals met betrokken partijen is afgesproken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

1.6 Spelregels
Het Bronhouderportaal kent een paar regels en beperkingen die nodig zijn om de integriteit van het aanleverproces te waarborgen.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding


2. Voor Bronhouders

2.1 Vooraf
Als uw nieuw bent bij de BRO dient u eerst een paar zaken te regelen om het Bronhouderportaal te kunnen gaan gebruiken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

2.2 Inloggen
Voor medewerkers van een bronhouderorganisatie zijn er twee verschillende inlogmethoden beschikbaar
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

2.3 Even oefenen
Als nieuwe gebruiker kunt u het Bronhouderportaal in de Demo-omgeving uitproberen om snel wegwijs te worden.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

2.4 Gebruikersprofiel beheren
Als gebruiker kunt uw persoonlijke voorkeursinstellingen beheren in uw gebruikersprofiel.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

2.11 Organisatie beheren
Als Beheerder kunt u algemene voorkeursinstellingen voor de bronhouderorganisatie beheren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

2.12 Gebruikersaccounts beheren
Als Beheerder kunt u lokale gebruikersaccounts aanmaken en beheren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

2.13 Autorisaties beheren
Als Beheerder kunt u algemene gebruikersautorisaties aanmaken en beheren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

2.21 Projecten beheren
Als Bronhouder kunt u projecten aanmaken en beheren om uw aanleveringen te organiseren.
maandag 15 maart 2021 | Nadere beschrijving toegevoegd over hoe een project te verwijderen.

2.22 Projectautorisaties beheren
Als Bronhouder kunt u binnen een project collega's autoriseren voor hun taak.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

2.23 Projectmachtigingen beheren
Als Bronhouder kunt u voor een project machtigingen uitgeven aan leveranciers en deze machtigingen beheren.
maandag 21 december 2020 | Instelmogelijkheid automatisch goedkeuren en accorderen toegelicht

2.24 Aanlevertokens beheren
Als Bronhouder kunt u voor een project tokens uitgeven aan interne leveranciers voor geautomatiseerd aanleveren en deze tokens beheren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

2.31 Bestanden aanleveren
Als Interne Leverancier kunt u voor een project bestanden aanleveren.
dinsdag 24 november 2020 | Maximaal toegestane leveringsgrootte vermeld

2.32 Leveringen bekijken
Als gebruiker in een project kunt u aangeleverde bestanden terugzien op de landkaart en inhoudelijke details inzien.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

2.33 Leveringen controleren
Als Interne Controleur kunt u bestanden die voor een project zijn aangeleverd inhoudelijk controleren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

2.34 Leveringen vaststellen
Als Bronhouder kunt u formeel akkoord geven voor aanleveringen in een project als die inhoudelijk zijn goedgekeurd.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

2.41 Archief bekijken
Als gebruiker kunt u de procesverslagen inzien van succesvol verwerkte brondocumenten.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding


3. Voor Leveranciers

3.1 Vooraf
Als uw nieuw bent bij de BRO dient u eerst een paar zaken te regelen om het Bronhouderportaal te kunnen gaan gebruiken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

3.2 Inloggen
Met eHerkenning 2+ inloggen op het Bronhouderportaal.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

3.3 Bestanden aanleveren
Op basis van een Aanlevermachtiging bestanden aanleveren aan het Bronhouderportaal
dinsdag 24 november 2020 | Maximaal toegestane leveringsgrootte vermeld

3.4 Leveringen bekijken
Als gebruiker kunt u bestanden in het Bronhouderportaal zelf bekijken
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

3.5 Leveringen controleren
Bestanden aanleveren
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

3.6 Machtigingen delegeren
Ontvangen machtigingen delegeren en beheren
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

3.7 Aanlevertokens beheren
Als leverancier kunt u tokens aanmaken en beheren om geautomatiseerd aan te leveren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering van tekst en afbeeldingen


4. Overzichten

4.1 Releasenotes
Chronologisch overzicht van uitbreidingen en verbeteringen in het Bronhouderportaal.
maandag 15 maart 2021 | Nadere beschrijving toegevoegd over hoe een project te verwijderen.

4.2 Systeemvereisten
Overzicht van voorwaarden waaraan computers moeten voldoen om het Bronhouderportaal te kunnen gebruiken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

4.3 Probleemoplossing
Overzicht van de meest voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.
maandag 15 maart 2021 | Mogelijke foutmeldingen bij het verwijderen van een project toegelicht.

4.11 Rollen en rechten
Overzicht van verschillende gebruikersrollen en hun rechten.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

4.12 Notificaties
Overzicht van de meest voorkomende e-mailnotificaties van het Bronhouderportaal en wat ze voor u betekenen.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

4.13 Rapporten
Beschikbare overzichtslijsten voor bronhouders en leveranciers.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

4.21 Ontwerpschema
Samenhang in de BRO-Keten
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

4.22 Gegevensmodel
Opbouw van de gegevensstructuur in het Bronhouderportaal.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding


5. Sitemap

5.98 Inhoudsopgave
Alle pagina's in deze handleiding met vermelding van de laatste wijzigingen
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

5.99 Wijzigingshistorie
Overzicht van de laatste wijzigingen in deze handleiding.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding