Wijzigingshistorie

Overzicht van de laatste wijzigingen in deze handleiding.

Overzichten: Probleemoplossing
Overzicht van de meest voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.
maandag 15 maart 2021 | Mogelijke foutmeldingen bij het verwijderen van een project toegelicht.

Bronhouders: Projecten beheren
Als Bronhouder kunt u projecten aanmaken en beheren om uw aanleveringen te organiseren.
maandag 15 maart 2021 | Nadere beschrijving toegevoegd over hoe een project te verwijderen.

Overzichten: Releasenotes
Chronologisch overzicht van uitbreidingen en verbeteringen in het Bronhouderportaal.
maandag 15 maart 2021 | Nadere beschrijving toegevoegd over hoe een project te verwijderen.

Bronhouders: Projectmachtigingen beheren
Als Bronhouder kunt u voor een project machtigingen uitgeven aan leveranciers en deze machtigingen beheren.
maandag 21 december 2020 | Instelmogelijkheid automatisch goedkeuren en accorderen toegelicht

Bronhouders: Bestanden aanleveren
Als Interne Leverancier kunt u voor een project bestanden aanleveren.
dinsdag 24 november 2020 | Maximaal toegestane leveringsgrootte vermeld

Leveranciers: Bestanden aanleveren
Op basis van een Aanlevermachtiging bestanden aanleveren aan het Bronhouderportaal
dinsdag 24 november 2020 | Maximaal toegestane leveringsgrootte vermeld

Leveranciers: Aanlevertokens beheren
Als leverancier kunt u tokens aanmaken en beheren om geautomatiseerd aan te leveren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering van tekst en afbeeldingen

Sitemap: Wijzigingshistorie
Overzicht van de laatste wijzigingen in deze handleiding.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Sitemap: Inhoudsopgave
Alle pagina's in deze handleiding met vermelding van de laatste wijzigingen
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Archief bekijken
Als gebruiker kunt u de procesverslagen inzien van succesvol verwerkte brondocumenten.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Leveringen vaststellen
Als Bronhouder kunt u formeel akkoord geven voor aanleveringen in een project als die inhoudelijk zijn goedgekeurd.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Leveringen controleren
Als Interne Controleur kunt u bestanden die voor een project zijn aangeleverd inhoudelijk controleren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Leveringen bekijken
Als gebruiker in een project kunt u aangeleverde bestanden terugzien op de landkaart en inhoudelijke details inzien.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Aanlevertokens beheren
Als Bronhouder kunt u voor een project tokens uitgeven aan interne leveranciers voor geautomatiseerd aanleveren en deze tokens beheren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Projectautorisaties beheren
Als Bronhouder kunt u binnen een project collega's autoriseren voor hun taak.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Overzichten: Gegevensmodel
Opbouw van de gegevensstructuur in het Bronhouderportaal.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Overzichten: Ontwerpschema
Samenhang in de BRO-Keten
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Overzichten: Rapporten
Beschikbare overzichtslijsten voor bronhouders en leveranciers.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Autorisaties beheren
Als Beheerder kunt u algemene gebruikersautorisaties aanmaken en beheren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Overzichten: Notificaties
Overzicht van de meest voorkomende e-mailnotificaties van het Bronhouderportaal en wat ze voor u betekenen.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Gebruikersaccounts beheren
Als Beheerder kunt u lokale gebruikersaccounts aanmaken en beheren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Overzichten: Rollen en rechten
Overzicht van verschillende gebruikersrollen en hun rechten.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Organisatie beheren
Als Beheerder kunt u algemene voorkeursinstellingen voor de bronhouderorganisatie beheren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Algemeen: Spelregels
Het Bronhouderportaal kent een paar regels en beperkingen die nodig zijn om de integriteit van het aanleverproces te waarborgen.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Leveranciers: Machtigingen delegeren
Ontvangen machtigingen delegeren en beheren
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Algemeen: Taakverdeling
De taakverdeling in de aanlevering kan worden ingericht zoals met betrokken partijen is afgesproken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Leveranciers: Leveringen controleren
Bestanden aanleveren
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Leveranciers: Leveringen bekijken
Als gebruiker kunt u bestanden in het Bronhouderportaal zelf bekijken
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Gebruikersprofiel beheren
Als gebruiker kunt uw persoonlijke voorkeursinstellingen beheren in uw gebruikersprofiel.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Algemeen: Aanleverproces
De afhandeling van een aanlevering gebeurt in vijf vaste stappen die per stap flexibel zijn in te richten.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Algemeen: Nut en noodzaak
Het Bronhouderportaal helpt om de kwaliteit en authenticiteit van de ondergrondgegevens in de BRO op een uniforme wijze te borgen.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Even oefenen
Als nieuwe gebruiker kunt u het Bronhouderportaal in de Demo-omgeving uitproberen om snel wegwijs te worden.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Overzichten: Systeemvereisten
Overzicht van voorwaarden waaraan computers moeten voldoen om het Bronhouderportaal te kunnen gebruiken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Leveranciers: Inloggen
Met eHerkenning 2+ inloggen op het Bronhouderportaal.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Inloggen
Voor medewerkers van een bronhouderorganisatie zijn er twee verschillende inlogmethoden beschikbaar
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Algemeen: Beschrijving
Het Bronhouderportaal is een webapplicatie voor de aanlevering van ondergrondgegevens aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Leveranciers: Vooraf
Als uw nieuw bent bij de BRO dient u eerst een paar zaken te regelen om het Bronhouderportaal te kunnen gaan gebruiken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Vooraf
Als uw nieuw bent bij de BRO dient u eerst een paar zaken te regelen om het Bronhouderportaal te kunnen gaan gebruiken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Algemeen: Leeswijzer
Hoe deze online handleiding te gebruiken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding